O společnosti

Jsme významným hráčem na poli elektroenergetických montáží nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice. Jsme součástí skupiny EP Industries, a.s. a v minulosti jsme realizovali řadu významných energetických projektů. Věnujeme se projekčním, inženýrským a montážním pracím na elektroenergetických distribučních zařízeních všech napěťových hladin. Provádíme veškerou práci na zařízeních elektrických vedení od přípojek pro obyvatelstvo, přes elektrická nadzemní i podzemní až po transformovny a rozvodny elektrického vedení.

V současné době zaměstnáváme 250 vysoce kvalifikovaných pracovníků a naše nejvýznamnější zákazníky představují společnosti ČEZ Distribuce a. s. a PREdistribuce, a.s.
Vyčleněním části podniku Severomoravská energetika, a. s. vznikla nová společnosti MSEM, a.s.
Sloučili jsme naši společnost s firmou STMEM, a.s. a stali jsme se jejím právním nástupcem.
Upravili jsme portfolio služeb a optimalizovali jsme kapacitu důležité činnosti - autodopravy.
Realizovali jsme významné organizační změny ve společnosti, které vedly ke zvýšení produktivity,
zjednodušení řízení a posílení konkurenčního postavení na trhu.
Novým vlastníkem společnosti MSEM a.s. se stala Skupina J&T.