Moderní a dynamická elektromontážní firma
s dlouholetou tradicí

Patříme mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v oblasti
výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby rozvodných energetických zařízení v české republice.
20
Let na trhu
120
Zaměstnanců
430
Projektů
1600
Trafostanic

Společnost je významným členem skupiny

O společnosti

Zabýváme se projekční, inženýrskou a montážní prací na elektroenergetických distribučních zařízeních všech napěťových hladin. Realizujeme veškeré práce na zařízeních elektrických vedení od přípojek pro obyvatelstvo, přes elektrická nadzemní i podzemní vedení až po transformovny a rozvodny elektrického vedení.

Partneři